Ne sustinem clientii – companii private, institutii publice si organizatii non-profit, sa devina mai eficienti, sustenabili si inovatori.

Achizitii publice

Achizitiile publice reprezinta una dintre ariile de interes ale oricarei autoritati publice, realizarea corecta a acestora contribuind la dezvoltarea infrastructurii economice, la furnizarea de servicii publice echitabile, precum si la cresterea nivelului de trai.


Astfel, oferim servicii de consultanta in achizitii publice pentru:

1. Realizarea STRATEGIEI ANUALE de achizitii publice
2. Realizarea PROCEDURII SIMPLIFICATE de achizitii (servicii/produse/lucrari)

Stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, in functie de specificul serviciilor/ produselor / lucrarilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor. Elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare, DUAE, strategia de contractare etc.):

  • Asistenta la incarcarea in SEAP si transmiterea spre validare
  • Asistenta in cadrul derularii procedurii, pana la primirea ofertelor
  • Asistenta in procesul de evaluare a ofertelor si gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP
  • Asistenta in solutionarea contestatiilor
3. Realizarea procedurii LICITATII DESCHISE de achizitii (produse/servicii/lucrari)

Realizarea documentatiei de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare, DUAE, strategia de contractare etc.):

  • Asistenta la incarcarea in SEAP si transmiterea spre validare, inclusiv semnarea electronica a documentelor cu semnatura extinsa
  • Asistenta in remedierea oricarei observatii din partea ANAP
  • Asistenta in cadrul derularii procedurii, pana la primirea ofertelor

ETAPELE COLABORARII CU GM INVEST

CONSULTANTA
CERERE DE FINANTARE
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII
IMPLEMENTARE

SOLICITA CONSULTANTA CU UNUL DINTRE EXPERTII NOSTRII