Ne sustinem clientii – companii private, institutii publice si organizatii non-profit, sa devina mai eficienti, sustenabili si inovatori.

POIM – Axa 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 2021

Finantare nerambursabila

250.000 Euro / beneficiar
Finantare nerambursabila: 100%

Perioada depunere proiecte

26.10.2020 – 26.01.2021

Solicitanti eligibili

 • unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu conditia ca acestea sa aiba personalitate juridica
 • autoritatile publice locale pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza unitatii administrativ-teritoriale
 • parteneriatul dintre beneficiarii prevazuti la lit. a) si b)
 • parteneriatele intre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant

Activitati eligible

 • Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, dezinfectanti, combinezoane precum si alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2
 • Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu containere mobile sanitare destinate asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei SARS-CoV-2. Actiunile de tip B pot fi propuse doar pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat care nu dispun de acces la reteaua de apa si canalizare

Criterii de evaluare

 • echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, dezinfectanti, combinezoane precum si alte echipamente de acest tip
 • containere mobile sanitare, in limita valorii de 5.000 euro per container, cu conditia contractarii in conditiile legii a serviciilor de vidanjare pe toata durata utilizarii containerelor sanitare mobile
 • Managementul de proiect, ca parte integranta a proiectelor si limitat la maximum 10% din valoarea eligibila a proiectului, maxim 5.000 euro
 • Activitatile de informare si promovare a proiectului
 • Audit financiar

ETAPELE COLABORARII CU GM INVEST

CONSULTANTA
CERERE DE FINANTARE
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII
IMPLEMENTARE

SOLICITA CONSULTANTA CU UNUL DINTRE EXPERTII NOSTRII